EU projekti

Amodo 

Naziv projekta: UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM / ISO i slične norme/
Naziv korisnika: AMODO
Ukupna vrijednost Projekta: 154.437,50 kn
Bespovratna sredstva: 105.017,50 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2018. – 01.10.2019.
Projekt sufinanciran iz EU fonda za regionalni razvoj. Provedbom projekta Amodo standardizira i certificira vlastiti proces razvoja softvera u skladu sa ISO normama.

Naziv projekta: INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova
Naziv korisnika: AMODO
Ukupna vrijednost Projekta: 710.546,30 kn
Bespovratna sredstva: 429.149,96 kn
Razdoblje provedbe projekta: 05. travnja 2019. – 31. prosinca 2021. 
Provedbom projekta Amodo d.o.o. omogućuje Internacionalizaciju inovativnog softverskog rješenja “Amodo connected mobility platform” na nova tržišta
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz poziva na dostavuprojektnih prijedloga pod nazivom Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2